Budgetbeheer Den Haag

Het hebben van schulden heeft een enorme impact op uw dagelijks leven.
De zorg om continue de eindjes aan elkaar te knopen breekt u vroeger of later op.
Bent u bang om de post open te maken? Heeft u problemen met de gemeente?

Wij helpen u weer structuur te krijgen in uw financiële positie, helder, betrouwbaar en snel!

Door onze bemiddeling bij schulden, hulp bij schuldsanering en efficiënt budgetbeheer hebben wij al veel mensen hun financiële zorgen ontnomen.

Wij nemen u wel serieus…

Door bezuinigingen en lange wachtlijsten blijven dossiers liggen terwijl uw problemen zich maar opstapelen.

Budgetbeheer Den Haag heeft de mogelijkheden uw problemen wél adequaat aan te pakken. Zo werken wij o.a. nauw samen met meerdere ketenpartners waardoor wij b.v. snel in onderhandeling kunnen gaan met schuldeisers.
Hierdoor kunnen wij via de kortste weg verzoekschriften voor de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) indienen.

Via onze werkwijze is dan ook gebleken dat het “120 dagen model” voor de meeste van onze cliënten wel degelijk een haalbare kaart is.

Wij zijn telefonisch te bereiken van 09.00 tot 15.00 uur

Meer informatie? Neem dan gerust en geheel vrijblijvend eens contact op ons op. U zult al snel merken dat wij wél serieus nemen.

CRISIS?

Is er sprake van een dreigende crisis? Bijvoorbeeld een dreigende uithuiszetting, afsluiting energie of stopzetten zorgverzekering?

Neem dan zo snel mogelijk contact op en vul het crisisformulier in! Mogelijk kunnen wij u helpen.

BESLAGLEGGING

BESLAGLEGGING

BESLAGLEGGING

Met een vonnis van de rechtbank kunnen schuldeiser(s) richting de deurwaarder. Middels de wet (B.W. 3:276) kan hij/zij vervolgens beslag leggen op al je bezittingen.

Beslaglegging kan op loon/uitkering, op je inboedel/andere bezittingen of/en op je bankrekening. Voor de verschillende beslagen gelden diverse regels.

Budgetbeheer Den Haag kan je helpen.

BESTUURSRECHTERLIJKE PREMIE

BESTUURSRECHTERLIJKE PREMIE

BESTUURSRECHTERLIJKE PREMIE

Stel je hebt een ½ jaar of langer geen Zorgverzekering betaald. Je zorgverzekeraar zal deze achterstallige betaling dan doorgeven aan het CAK. Bovenop je normale premie krijg je dan een boete die je moet betalen aan het CAK.
Vervolgens zal je een hogere premie moeten betalen en de achterstand aan je zorgverzekeraar moeten aflossen. Nadat deze schuld is afgelost wordt je afgemeld bij het CAK.

Budgetbeheer Den Haag kan je helpen.

CJIB

CJIB

CJIB

Na een snelheidsovertreding, ontvang je een factuur via het Centraal Justitieel Incassobureau.
Op de factuur staat een vervaldatum waarop het bedrag betaald moet zijn. Doe je dat niet volgen er 2 aanmaningen. Bij iedere aanmaning wordt het bedrag hoger. Dat kan behoorlijk oplopen als je niet betaald. Ook andere zaken, zoals je voertuig verzekeren, APK, strafrechtelijke overtredingen worden via het CJIB gefactureerd. Heb je er zelf geen vat meer op de situatie waarin je zit?

Budgetbeheer Den Haag kan je helpen.

OVERHEIDSVORDERINGEN

OVERHEIDSVORDERINGEN

OVERHEIDSVORDERINGEN

Zonder vonnis te halen kan de Overheid rechtstreeks een openstaande vordering van je bankrekening afschrijven. De Belastingdienst, Gemeente, CJIB kunnen hiertoe overgaan.
Meestal gebeurd dit in de 2e helft van de maand. Er kunnen meerdere bedragen, zonder vooraf te waarschuwen, van je rekening worden afgeschreven.

Budgetbeheer Den Haag kan je helpen.

Budgetbeheer Den Haag

 Postbus 1291
2260 BG Leidschendam

KvK nr. 90460847

  070-7370819
06 15 46 99 26
  www.budgetbeheer-denhaag.nl
  info@budgetbeheer-denhaag.nl

Privacyverklaring

Cookiebeleid

Pin It on Pinterest

Share This