Bron: RTLNieuws.nl  Overheidsinstanties hebben niet genoeg oog voor de persoonlijke situatie van mensen met schulden, Daardoor komen die mensen vaak alleen maar verder in de financiële problemen. De Nationale ombudsman dringt aan op maatregelen.

Van Zutphen roept overheidsinstanties op om bij het innen van schulden beter naar het belang en de positie van degene die de schuld heeft te letten. Volgens de ombudsman worden er nu verschillende fouten gemaakt. Zo wordt de beslagvrije voet – het deel van het inkomen waarop geen beslag mag worden gelegd – lang niet altijd gerespecteerd. Ook is persoonlijk contact met de instanties niet altijd mogelijk en geven ze geen (begrijpelijk) schuldenoverzicht aan degene die de schuld heeft.

Schuldhulpverlening

Daarnaast werken de verschillende overheidsinstanties bij het innen van schulden niet of te weinig samen, waardoor ze niet zien wat een andere instantie al heeft geïnd (en wat er dus nog te innen valt), worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd, werken instanties niet mee aan schuldhulpverlening en leveren ze nauwelijks maatwerk.

Lees meer…

Pin It on Pinterest

Share This